Loading...

Planner

Date: Sep 29, 2021

Location: Zwevegem, BE

Company: Bekaert NV

 

 

Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeurleverancier voor staaldraadproducten en –oplossingen te zijn voor onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming die wereldwijd bijna 30 000 medewerkers telt, met hoofdzetel in België en een gezamenlijke omzet van € 5,1 miljard.

Jouw rol

 

 • In samenspraak met macroplanning stel je de X+1-bezetting op voor de verschillende machines en installaties.
 • Je bereidt voor/bestelt zelf/volgt de bestelling op van specifieke halfproducten en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal.
 • Je verzekert het evenwicht tussen optimale stockniveaus (make-to-stock) en de ad hoc bestellingen (make-to-order).
 • Je kent voorschriften toe rekening houdende met specificaties, normen, klanteneisen, interne afspraken en afwijkingen.
 • Je verifieert en volgt levertermijnbeloftes op voor eindproduct, halfproduct en meldt afwijkingen. Je kan instant een antwoord formuleren op klantvraag, en dit met behulp van de beschikbare tools nodig voor de detailplanning.
 • Je controleert de orderinput t.o.v. het stockniveau. Je kan ten allen tijde de stock en WIP opvragen in het systeem.
 • Je verzorgt de fijnplanning en verzekert optimale machine-order toewijzingen; je past orders en documenten aan.
 • Je volgt de dagelijkse bezetting van de productie op, je corrigeert wekelijks de globale bezetting en legt de vrije capaciteit en prioriteiten vast.
 • Je treft corrigerende maatregelen en stelt spoedprocedures op.
 • Je rapporteert een aantal kengetallen inzake output, bezetting, enz.
 • Je helpt mee aan de digitalisering van het planningsproces (order, doorlooptijd, levertermijn), als ondersteuning van klantportalen, door gebruik te maken van de beschikbare tools.
 • Je helpt het systeem zo op te zetten en te onderhouden zodat, indien het order nog niet gepland is, het systeem zelf planningsvoorstellen kan doen, op basis van de beschikbare data. Daartoe dient er ten alle tijde volledige zichtbaarheid en transparantie te zijn zodat er automatisch kan gepland worden (zal nog steeds manueel bevestigd moeten worden).

 

 

 

Jouw profiel

 

 • Technische & functionele kennis: je behaalde een Niveau A1 en je hebt gedreven interesse om je de producten/ processen en het machinepark binnen de afdeling en verantwoordelijkheidsgebied eigen te maken.
 • Je kan vlot omgaan met PC en kan kleine programma's programmeren. Je kan de verschillende systemen die planning ondersteunen, digitaal met mekaar linken. Je kan werken in EDI (Electronic Data Interchange).
 • Je hebt een gezonde interesse in nieuwe IT systemen en zijn toepassingen
 • Gegevens analyseren: je hebt analytisch inzicht, berekent capaciteiten in functie van een veelheid aan specifieke parameters (personeel, rendement, snelheden, …). Je komt op basis van een veelheid aan gegevens tot een duidelijke en bruikbare conclusie. Je werkt met veel parameters, verwerkt veel onderscheiden informatie.
 • Anderen beïnvloeden: Je geeft je eigen mening helder en beknopt weer in een gesprek of presentatie. Je luistert naar anderen en brengt boodschappen vlot naar de groep over.
  Je treedt assertief op tegenover brigadiers, afdelingsleiders en product management.
  Je verantwoordt je beslissingen op basis van feiten en cijfers.
 • Plannen maken: je voorziet en geeft tijdig signalen betreffende over- of onderbezetting.
  Je bereidt pro-actief, zorgvuldig de termijnplanning voor om bottlenecks te vermijden, te signaleren of op te lossen.
 • Systemen en processen ontwikkelen: Je geeft de juiste inputs voor het opbouwen van de systemen. Je draagt constructief bij tot de opbouw en implementatie van nieuwe systemen (bv. SAP). Je zorgt ervoor dat de onderliggende processen toelaten om klantenportalen te ondersteunen en volledige zichtbaarheid en transparantie te verkrijgen met de meest accurate informatie.
 • Efficient werken: Je plant het eigen werk op proactieve, vooruitziende en accurate wijze.
  Je vermijdt 'rework' en reageert gepast en tijdig op probleemsituaties. Je denkt mee en in tandem met klantendienst, denkt eind-tot-eind en niet enkel rond eigen (plannings)domein.

Wij groeien als u groeit... Samen sterker. Bekaert biedt de mogelijkheid om voortdurend door te groeien.


Job Segment: ERP, SAP, Machinist, Product Manager, Technology, Manufacturing, Operations, Marketing